نظام نامه جامعه علمی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 یرفع اللَّه الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات
خداوند آنها را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه از علم بهره دارند درجات عظيمى مى بخشد (مجادله11)

 

"نظام نامه جامعه علمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا"

 مقدمه:

به نام خداوندی که انسان را خلیفه خودش در زمین قرار داد و آموختن و دانش آموزی را برای این مخلوقش، انسان لازم نمود. دستیابي به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهور ی اسلا مي ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمي، اجتماعي و اقتصادی است. در این راستا مقولة علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانهای متعالي انقلاب اسلامي ایران نظیر احیای تمدن عظیم اسلامي، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگي برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتي همه جانبه در علم است. لازمه تحقق این هدف نیازمند ترسیم نظامي است که در آن نحوه طي مسیر و تقسیم کار و الزامات طي این مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. لذا اتحادیه انجمن های اسلامي دانشجویان در اروپا با استعانت از خداوند متعال، در راستای هدفمندسازی و پویایي جامعه علمي اتحادیه، اقدام به تنظیم این نظام نامه نموده است.

امید است که تدوین این نظام نامه بتواند در جهت پیشبرد ارتقای علمي و هم افزایي فرهیختگان ایراني مشغول به تحصیل در اروپا قرار گیرد و با الهام گیری از سند جامع علمي کشور، گامي در جهت دستیابي به اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامي ایران و در راستای سند نقشه جامع علمي کشور، بردارد.

 

 برای مشاهده متن کامل نظام نامه جامعه علمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا به فایل ضمیمه این خبر مراجعه فرمایید.