تاریخچه مختصر اتحادیه

آغاز شکل گیری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا به آذرماه 1344 (دسامبر 1965) برمی­گردد. تشکیلاتی تحت عنوان "إتحادُ الطُلَبِه المُسلمین فی اروبا" (UMSO) متشکل از اعضایی از ملیت­های مختلف به رهبری اخوان المسلمین چهارمین کنگره سالیانه خود را برگزار می­کرد. در این کنگره تعداد اندکی از برادران مسلمان ایرانی از چند شهر آلمان حضور داشتند و آشنایی این برادران در این جلسه سبب پی­ریزی تشکلی تحت عنوان "اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا" گردید. بعد از این کنگره موضوع شکل­گیری این تشکل با امام وقت مرکز اسلامی هامبورگ – شهید مظلوم آیت الله بهشتی – در میان گذاشته شد و ایشان برادران را تشویق نمودند تا نسبت به ایجاد این تشکل اقدام نمایند.  در نتیجه اولین گردهمایی برای سازماندهی این تشکل در 21 اسفند 1344 (12 مارس 1966) در شهر "گیسن" (Giessen) آلمان برگزار شد .

 در این نشست پس از استماع پیام آیت الله بهشتی، اساسنامه این تشکل به نام"مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا" تدوین و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد نشریه­ای به نام " اسلام، مکتب مبارز"  به عنوان ارگان این مجمع به صورت فصلنامه انتشار یابد. پس از نشست اول پیشنهادهایی جهت تغییر نام این تشکل مطرح و موضوع تغییر نام در نشست دوم که در تاریخ 14 آبان 1345 (5 نوامبر 1966)  مجدداً در شهر گیسن آلمان برگزار گردید، مورد تصویب قرار گرفت و از آن زمان "اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان" (گروه فارسی زبان( دربرگیرنده اعضایی بوده که از کشورهای فارسی زبان به اروپا آمده بودند. پس از گذشت یک سال از فعالیت اتحادیه، اعضا موفق شده بودند در شهرهای خود به تشکیل انجمن های اسلامی بپردازند.

 نشست سوم اتحادیه در 7 و 8 مرداد 1346 (30 و 29 ژوئیه 1967) در شهر ورتسبورگ (Wuerzburg) با حضور نمایندگان بیشتری از انجمن ها تشکیل گردید به طوری که در نشست چهارم که در تاریخ 11 تا 13 خرداد 1347 (1 تا 3 ژوئن) درشهر تریر (Trier) برگزار شد، حدود چهل نفر از انجمن های اسلامی شهرهای مختلف در آن شرکت کردند. در این نشست آیت الله دکتر بهشتی برای اولین بار حضور یافتند و به تدریس مبانی اعتقادی و تشکیلاتی پرداختند و اساسنامه اتحادیه مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت به طوری که تا نشست هفدهم مبنای کار اتحادیه قرار داشت. در این نشست برای اولین بار قطعنامه­ای در زمینه محکومیت تبعید امام )ره(، دفاع از حقوق زندانیان روحانی و دانشجویان مسلمان در بند رژیم طاغوت، دفاع از جنبش­های رهایی بخش سیاهان امریکا، محکومیت تجاوز اسرائیل و دفاع از مردم فلسطین صادر گردید.. پس از این نشست گزارش عملکرد اتحادیه توسط نماینده آن، دکتر طباطبایی، به صورت حضوری خدمت امام ارائه گردید.

 در پنجمین نشست که در3 تا ۵ خرداد 1348 برگزار شد، گزارش مکتوب اتحادیه در آذر  1348خدمت حضرت امام )ره( ارسال گردید و یک ماه بعد نخستین پیام امام به اتحادیه صادر گردید.

در ششمین نشست انجمن، انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا پیامی برای این نشست ارسال نمود.  در این نشست شهید بهشتی قبل از مراجعت به ایران برای آخرین بار در آن شرکت و نظر مشورتی خویش و مرکز اسلامی هامبورگ را طی سخنرانی یک روزه به نشست ارائه نمودند.

 براساس نظر هیئت مدیره منتخب نشست هفتم، اتحادیه از UMSO جدا و نشانه های آن از روی نشریات و کاغذ های مکاتباتی حذف گردید. در سالهای بعد نشست های اتحادیه با ارسال پیام و پاسخ امام خمینی (ره) تشکیل می شد که مهمترین آن پیام 11 بهمن 1356 امام به این اتحادیه است که همچون سایر پیام ها به خط مبارک ایشان و در یک صفحه و یکی از طولانی ترین پیام های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به این مجموعه دانشجویی است.

  به طور کلی اتحادیه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از بازوان مورد اعتماد امام خمینی )ره(  بود.استمرار این حمایت از سوی رهبر معظم انقلاب با ارسال پیام هایشان به نشست های اتحادیه و یا با پذیرفتن حضوری اعضا شرکت کننده در دو نشست تهران، از افتخارات اتحادیه است.