امکان ارائه خدمات کنسولی در شهرهای مختلف آلمان برای دانشجویان ایرانی فراهم می‌شود

امکان ارائه خدمات کنسولی در شهرهای مختلف آلمان برای دانشجویان ایرانی فراهم می‌شود

تعداد مشاهده : ۹۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

در این دیدار بر این مسئله تاکید شد که جهت تسهیل امور کنسولی دانشجویان و ایرانیان مقیم کشور آلمان، به زودی ارائه خدمات کنسولی در شهرهایی غیر از محل کنسولگری های ایران در آلمان هم امکان پذیر خواهد شد.

محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در این دیدار با اشاره به رویکرد مجموعه سفارت در ارتقای سطح خدمات کنسولی به تمام ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان اشاره و بر پیگیری ویژه مسائل دانشجویان و پژوهشگران ایرانی تاکید کرد.

در این جلسه میلاد محرک پور دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا  با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اتحادیه، به بیان مسائل و مشکلات دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در کشور آلمان پرداخت و زمینه های همکاری متقابل جهت تسهیل امور صنفی دانشجویان ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، با استفاده از ظرفیت بالای اعضای اتحادیه در بی نیازی علمی کشور از بیگانگان، به تشکیل جامعه علمی اتحادیه، متشکل از کمیته های ده گانه با حضور پژوهشگران و متخصصان ایرانی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اروپا در جهت برقراری ارتباط علمی موثر به منظور رشد و توسعه علمی کشور و بی نیازی علمی کشور از بیگانگان کرده است.

محرک پور اظهار داشت: پیگیری مسائل و مشکلات صنفی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اروپا، مبارزه به موج اسلام هراسی و ایران هراسی، معرفی چهره رحمانی اسلام، برگزاری سلسله جلسات کرسی های ازاد اندیشی به منظور نقد عملکردها، از جمله اهداف اتحادیه در دوره پنجاه و سوم است.

امکان ارائه خدمات کنسولی در شهرهای مختلف آلمان برای دانشجویان ایرانی فراهم می‌شود