تحلیل شرایط اقتصادی ایران

تحلیل شرایط اقتصادی ایران

تعداد مشاهده : ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

 

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در قالب کرسی های آزاداندیشی و از سلسله جلسات "کرانه انقلاب، بایدها تا واقعیت ها"، برگزار می کند.

تحلیل شرایط اقتصادی ایران