ماهیت برجام؛ رفع تحریم یا بهانه ای برای تهدید

ماهیت برجام؛ رفع تحریم یا بهانه ای برای تهدید

تعداد مشاهده : ۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در قالب کرسی های آزاداندیشی و از سلسله جلسات "کرانه انقلاب، بایدها تا واقعیت ها"، برگزار می کند

 "ماهیت برجام؛ رفع تحریم یا بهانه ای برای تهدید"

ماهیت برجام؛ رفع تحریم یا بهانه ای برای تهدید