فراخوان اولین دوره مسابقات عکاسی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان در منطقه آلمان

فراخوان اولین دوره مسابقات عکاسی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان در منطقه آلمان

تعداد مشاهده : ۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

فراخوان اولین دوره مسابقات عکاسی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان در منطقه آلمان: 

با موضوع: زندگی دانشجوی مسلمان ایرانی در غرب

 

مهلت ارسال آثار: یک دسامبر ۲۰۱۹

جوایز: 

نفر اول (کارت هدیه آمازون به مبلغ ۵۰ یورو)

نفر دوم (کارت هدیه آمازون به مبلغ ۴۰ یورو)

نفر سوم (کارت هدیه آمازون به مبلغ ۳۰ یورو)

فراخوان اولین دوره مسابقات عکاسی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان در منطقه آلمان